11.10.2017 18:30 0 Redakcja

Zbadają, czy po nawałnicy nie doszło do zmowy cenowej

TTM

W internecie pojawiły się niepokojące informacje o tym, że pomorscy przedsiębiorcy mogą wykorzystywać trudną sytuację w gminach dotkniętych nawałnicą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy nie doszło do zawyżania cen towarów i usług.

Służby wojewody pomorskiego podały, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustala, czy na terenach dotkniętych letnimi nawałnicami dochodzi do niekorzystnego dla mieszkańców ustalania cen. Urząd zwróci szczególną uwagę na koszt towarów i świadczonych usług.

Będziemy przyglądać się zachowaniom przedsiębiorców na terenie dotkniętym przez kataklizm pod kątem zmów lub nadużywania pozycji dominującej. Niepokojące mogą być nagłe i nieuzasadnione wzrosty cen np. paliw czy materiałów budowlanych – mówi Marek Niechciał Prezes UOKiK.

Niepokojące informacje o nieprawidłowościach związanych z kreowaniem cen pojawiły się w mediach społecznościowych. Dlatego właśnie UOKiK poprosił 13 gmin, powiatów oraz sołectw, a także wojewodów z terenów objętych nawałnicami, o przekazywanie informacji o nieprawidłowościach. Ewentualne przypadki łamania prawa zgłaszać mogą również mieszkańcy.

52 323-16-24 to numer infolinii konsumenckiej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, pod który można sygnalizować nielegalne praktyki handlowe na terenach doświadczonych przez kataklizm – wyjaśnia biuro prasowe urzędu.

I zaznacza, że zgodnie z prawem „zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do podziału rynku bądź ustalenia cen towarów lub usług”. Bezprawną praktyką jest również wykorzystywanie monopolu i narzucanie nieuczciwych cen.

Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 procent obrotu przedsiębiorcy – ostrzegają przedstawiciele UOKiK.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...