12.02.2018 14:00 0 Bartłomiej Woźniak

Ferie na sportowo - bezpiecznie i zdrowo

W czwartek (08.02) w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyło się podsumowanie III edycji projektu sportowego pt. „Ferie na sportowo - bezpiecznie i zdrowo”, który był skierowany do młodzieży zamieszkującej powiat wejherowski.

Udział w projekcie był bezpłatny. Zajęcia odbywały się przez całe ferie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 18.00 i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów z zakresu tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki oraz lekkiej atletyki. Celem ogólnym projektu jest popularyzacja sportu w naszym powiecie, poszerzenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji sportowej i upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Pomysł na taki rodzaj aktywności młodzieży powstał dzięki współpracy Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, PZS nr 1 w Wejherowie oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, a frekwencja była zadowalająca. Ogólnie w projekcie udział wzięło około 150 uczniów. Jest to pozytywny impuls do organizowania kolejnych edycji tego projektu, który był całkowicie finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...