pełna wersja

Regulamin portalu internetowego nadmorski24.pl

 1. Administratorem portalu internetowego: nadmorski24.pl jest Chopin Telewizja Kablowa Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie, kod pocztowy 84-200 przy ul. Przemysłowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560624, NIP nr 588-11-54-360, REGON nr 190852632, zwana dalej: „Administrator” lub „Chopin”.
 2. Wszelkie prawa do portalu internetowego: nadmorski24.pl (dalej: „Portal”), w tym jego nazwa, koncepcja graficzna, układ, sposób prezentacji, treść, bazy danych – podlegają ochronie prawnej.
 3. Do korzystania z Portalu niezbędnym jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Administrator zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies" oraz z możliwością wykonywania skryptów javascript: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Opera 10+, Apple Safari 4+, Mozilla Firefox 3.6+, Google Chrome 8+.
 4. W celu korzystania z Portalu w pełnym zakresie użytkownik winien utworzyć konto poprzez dokonanie procesu rejestracji zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie: http://nadmorski24.pl/konto/logowanie.html. W trakcie rejestracji należy podać następujące dane: login (nick, nazwa) oraz hasło, adres e-mail użytkownika. Dany użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Jednocześnie użytkownik konta winien dołożyć wszelkich starań, aby inne osoby nie posiadały danych niezbędnych do korzystania z konta oraz nie korzystały z niego.
 5. Poprzez utworzenie konta użytkownik oświadcza, iż:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,
  • dane podane w procesie rejestracji są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością na dzień dokonania rejestracji,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zostały podane dobrowolnie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora oraz jego partnerów informacji handlowych, jak również informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 6. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Chopin. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia.
 7. Naruszenie przez użytkownika postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do usunięcia danego konta użytkownika przez Administratora.
 8. Prawo zamieszczania ogłoszeń, danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również zdjęć posiadają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Portalu.
 9. Zabronione jest zamieszczanie w Portalu treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, naruszających dobra osobiste innych osób, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, propagujących przemoc, wulgarnych, rażąco naruszających zasady poprawnej pisowni, stanowiących reklamę, zawierających odnośniki do innych stron internetowych, stanowiących element wielokrotnego powtarzania, zawierających złośliwe oprogramowanie. Treści naruszające ww. zasady będą przez Administratora usuwane. Jednocześnie Administrator posiada prawo do modyfikacji zamieszczonych przez użytkownika treści, w tym do usunięcia ich części, która narusza ww. zasady. Administrator posiada również prawo do kompresowania zdjęć zamieszczonych przez użytkowników.
 10. Korzystanie z Portalu może być czasowo niemożliwe lub ograniczone z uwagi na konieczność aktualizacji jego oprogramowania, zmiany treści, awarie techniczne lub inne przyczyny o charakterze zewnętrznym niezależne od Administratora.
 11. Nadmorski24.pl nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 12. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest wykorzystywanie w całości lub w części, w tym kopiowanie, w szczególności w celach komercyjnych jakichkolwiek treści ujętych w Portalu.
 13. Z uwagi na brak możliwości pełnej weryfikacji danych umieszczanych w Portalu przez użytkowników – Administrator nie gwarantuje ich rzetelności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym. Pełną odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi dany użytkownik, który zamieścił daną treść na Portalu.
 14. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@nadmorski24.pl.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji w przedmiocie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu. Zgłoszenie reklamacji następuje drogą pisemną lub elektroniczną na adres: administracja@nadmorski24.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania reklamującego oraz opisu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Administratorowi. Odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie w jakiej reklamacja została zgłoszona.
 16. Kopiowanie obrazu z kamer bez zgody portalu Nadmorski24.pl będzie traktowane jako naruszenie własności intelektualnej.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://nadmorski24.pl/static/regulamin.html Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×