11.03.2011 12:43 0

Powiat Wejherowski: Uwaga na oszustów!

W dniach między 1 kwietnia 2011 a 30 czerwca 2011 w Polsce zostanie przeprowadzony narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Spis powszechny zostanie poprzedzony w dniach pomiędzy 1 a 17 marca 2011 obchodem, który będzie służył rachmistrzom spisowym do zapoznania się z przydzielonym obszarem. Policja apeluje o ostrożność i przestrzega przed oszustami, którzy mogą podszywać się pod rachmistrzów spisowych, by popełnić przestępstwo.

Od kwietnia do końca czerwca 2011r. rachmistrzowie spisowi będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie wykorzystując przy tym przenośne urządzenia elektronicznych wyposażone w aplikacje niezbędne do przeprowadzania spisu. Urządzenia te będą wykorzystywać również w trakcie obchodu przed spisowego. Wejherowscy policjanci przestrzegają przed oszustami, którzy mogą podszywać się pod rachmistrzów spisowych w celu popełniania przestępstw.

Tożsamość rachmistrza i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym oraz w wojewódzkim biurze spisowym. Pamiętaj:

  • Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki powszechnego spisu ludności i mieszkań oraz z obsługi urządzenia elektronicznego.
  • Podczas pracy rachmistrz posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, który wydał identyfikator (legitymacja rachmistrza jest ważna tylko z dowodem osobistym).
  • Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie po okazaniu identyfikatora.
  • Rachmistrz zebrane dane spisowe wprowadza bezpośrednio do urządzenia elektronicznego.
  • Zebrane informacje spisowe objęte są ochroną prawną. Rachmistrz nie może nimi swobodnie dysponować, udostępniać ich osobom trzecim ani kopiować.
  • Rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Tożsamość rachmistrza i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym oraz w wojewódzkim biurze spisowym.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do tożsamości rachmistrza, prosimy o kontakt z jednostką Policji pod numerem telefonu : 058 672 97 22 lub nr alarmowymi 112 i 997. Więcej informacji na temat spisu ludności: http://www.stat.gov.pl/gus/7939_PLK_HTML.htm


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24