16.04.2018 15:30 0 mike/TTM

Może się zmienić jakość wody w Kąpinie

Fot. TTM

Rozpoczęła się modernizacja sieci urządzeń do uzdatniania wody w Kąpinie. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa procesu oraz dostosowanie miejscowej stacji uzdatniania do współczesnych standardów. Na czas trwania prac mieszkańcy Kąpina mogą zauważyć zmianę jakości dostarczanej wody, jednak sanepid uspokaja – nie będą to nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać zdrowiu.

Dwa lata temu gmina Wejherowo sporządziła projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla Kąpina. Rok później został on przyjęty do realizacji. Na ten cel będzie przeznaczona dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości dwóch milionów złotych. To jednak tylko połowa potrzebnych środków na tę inwestycję. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu gminy.

Umowę podpisaliśmy już w lutym. Natomiast drobne prace przygotowawcze, związane z budynkiem hydroforni, były prowadzone w marcu – mówi Tomasz Drozdowski, kierownik Referatu Inżynierii Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo.

Fot. TTM

Zasadnicza część prac rozpoczęła się w minionym tygodniu. Podjęte zostały działania w celu montażu nowego układu technologicznego. Modernizacja nie jest związana z awarią urządzeń. Gmina stara się dostosować obiekty do współczesnych standardów.

Proces uzdatniania nie jest zmieniony, ponieważ ujmowane są wody podziemne, które, aby mogły być dostarczone do odbiorców, wymagają usunięcia związków żelaza. Istotne jest to, że dzięki nowym urządzeniom, uzyskamy większą pewność działania procesu uzdatniania. Bezpieczeństwo dla mieszkańców w tym zakresie będzie większe – podkreśla Tomasz Drozdowski.

Fot. TTM

Nad jakością wody czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie, która regularnie pobiera próbki wody. Przed modernizacją parametry fizykochemiczne mieściły się w normie. Teraz mogą one ulec zmianie, ale mieszkańcy nie powinni mieć powodów do niepokoju.

Mówimy głównie o zawartości związków żelaza i manganu. Te parametry są uzdatniane w Kąpinie. Na czas modernizacji urządzenia będą odłączone, w związku z tym wspomniane parametry mogą ulec nieznacznemu zwiększeniu, co może być odczuwalne przez mieszkańców – wyjaśnia Barbara Kluk, kierownik sekcji higieny komunalnej PSS-E w Wejherowie.

Można się spodziewać, że woda będzie bardziej mętna. Może też powstawać brunatny osad na urządzeniach sanitarnych. Mieszkańcy Kąpina na razie nie dostrzegli różnicy w jakości wody.

Fot. TTM

Gmina połączyła prace modernizacyjne z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla Kąpina. Prace kanalizacyjne rozpoczną się w najbliższych miesiącach i będą kontynuowane w 2019 roku.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...