19.08.2018 15:47 11 raz/mat.pras

Terytorialsi zapraszają w swe szeregi

Mat.pras

Trwa rekrutacja do oddziałów WOT. W województwie pomorskim w ramach nowo tworzonego rodzaju sił zbrojnych formowana jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

W Gdańsku tworzona jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W jej strukturach planowane jest utworzenie trzech batalionów lekkiej piechoty m.in. w Malborku i Słupsku.

W tym roku szybciej rozpoczynamy jesienną kampanię szkoleniową. W jej ramach planujemy rozpocząć szkolenie około 5 tysięcy ochotników. Główny wysiłek będzie realizowany od połowy sierpnia do końca listopada – mówi Dowódca WOT, gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Wcielenie do służby pierwszych żołnierzy WOT odbędzie się 3 września 2018 roku w Malborku i dotyczyć będzie osób, które mają już za sobą przysięgę wojskową, złożoną po 1991 roku. Następnie ochotnicy przeniosą się od Słupska, gdzie rozpoczną ośmiodniowe szkolenie. Natomiast 15 września, również w Malborku odbędzie się wcielenie w szeregi WOT ochotników, nie mających przeszkolenia wojskowego. W tym przypadku jednak, szkolenie potrwa szesnaście dni i zakończone zostanie uroczystą przysięgą wojskową.

Cały proces szkolenia terytorialsów trwa 3 lata i w kolejnej fazie ma charakter weekendowy. Pierwszy rok to szkolenia indywidualne – ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki.

Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, ale priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

Terytorialsi zaznaczają, że najbliższe szkolenie i przysięga nie kończą procesu rekrutacji. Wnioski składać można codziennie we właściwej dla miejsca zameldowania Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Po spełnieniu wszystkich wymagań w kolejnym wyznaczonym terminie odbędą szkolenie i zostaną żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...