22.09.2019 08:40 2 Kwt/mat. pras.

Pomorskie: 20 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com

Największą liczbę obcokrajowców przebywających na Pomorzu stanowią Ukraińcy. Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie pomorskim przekroczyła 20 tysięcy osób.

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie pomorskim należą obywatele Ukrainy (10,3 tys. osób), Białorusi (1,6 tys. os.), Rosji (1 tys. os.), Niemiec (960 os.) oraz Indii (500 os.).

Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy. Około 57 proc. cudzoziemców w województwie pomorskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20–39 lat, a prawie 24 proc. w przedziale 40–59 lat. Przeważają mężczyźni – 12,2 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 8 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 58 proc., zezwolenia na pobyt stały – 18 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE - 17 proc. – informuje Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Obywatele innych państw, którzy zamierzają się osiedlić i zalegalizować swój pobyt w Polsce, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Cudzoziemcy spełniający warunki wydania zezwolenia otrzymują kartę pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Największa liczba cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski w celach zarobkowych, mieszka na terenie województwa mazowieckiego.

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie prawie 416 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało 119 tys. osób – dodaje Jakub Dudziak.

Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (43 tys. osób), dolnośląskie (33 tys.) oraz wielkopolskie (33 tys.).


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24