03.12.2019 12:00 0 mike/UM Reda

Trwa nabór do Dziennego Klubu Seniora w Redzie

Fot. Pixabay.com

Redzcy seniorzy mają być aktywni, zintegrowani, a na co dzień – rozwijać swoje zainteresowania i pasje. To wszystko ma umożliwiać Dzienny Klub Seniora w Redzie. Placówka powstała dzięki rządowemu programowi „Senior+”. Celem jej działania, podobnie jak innych klubów w całej Polsce, jest wszechstronna aktywizacja osób w starszym wieku. Chętni do udziału w programie mogą się do niego zgłaszać do końca 2019 roku.

W lutym br. informowaliśmy o nowej inicjatywie skierowanej do redzkich seniorów.

Klub powstać ma do końca roku kalendarzowego. Jest zaadresowany do redzkich seniorów, do osób, którym chcielibyśmy zająć czas wolny, żeby też ich zintegrować. Oni także współtworzyliby program zajęć, które by się odbywały – zapowiadał wówczas Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza miasta.

Jak zapewniają przedstawiciele redzkiego ratusza, obiekt jest już gotowy. Wyposażono go w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, a także zaplecza kuchenne i sanitarne.

Uzyskana dotacja pozwoliła na kompleksową adaptację pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W klubie będą realizowane zajęcia kulturalne i rehabilitacyjno-ruchowe – informuje Urząd Miasta w Redzie.

Mowa o dotacji w kwocie niemal 145 tys. złotych, co stanowi 80% kosztów. Pozostałe 20%, czyli nieco ponad 36 tys. złotych, to wkład własny gminy. Jeśli chodzi o zakres zajęć, oprócz aktywności ruchowych i prozdrowotnych, nie zabraknie propozycji kulturalnych. Współpraca ze Stacją Kultura ma gwarantować dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej. O podopiecznych klubu zadbają zatrudnieni wolontariusze, których udział ma się przełożyć na przełamywanie barier międzypokoleniowych.

Oferta Klubu Seniora w Redzie jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, nieaktywnych zawodowo, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, podopiecznych MOPS oraz osób samotnych. Wszyscy chętni do udziału w programie mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych redzkiego MOPS-u. Nabór będzie prowadzony do końca grudnia br.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24