09.01.2020 18:10 3 NW/pomorskie.eu

Na terenie Sopotu nadal będzie można odstrzelać dziki

Źródło: Pomorskie.eu

Sopot pozostaje w granicach obwodu łowieckiego. Z wnioskiem prezydenta Jacka Karnowskiego o wyłączenie miasta z obwodu nr 69 zgodził się marszałek województwa, zabrakło jednak poparcia wojewody pomorskiego.

Niepowodzenie wprowadzenia zmian w obwodzie łowieckim nr 69 w Sopocie oznacza, że na jego terenie m.in. leśnicy będą mogli nadal prowadzić gospodarkę łowiecką i np. zarządzać odstrzały dzików.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, wnioskował w listopadzie 2019 roku o usunięcie miasta z obwodu łowieckiego. Argumentował to m.in. zbyt dużym hałasem oraz niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Jak podaje Pomorskie.eu, prezydent Karnowski zaapelował do nadleśnictwa, by dziki, zamiast odstrzelać, odławiać i wywozić poza teren miasta. W liście poprosił Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, o wyłączenie terenów Sopotu z granic obwodu łowieckiego nr 69, a wojewodę Dariusza Drelicha – o wyznaczenie terenu, na którym można byłoby umieszczać złapane dziki.

Do wniosku przychylił się marszałek i zgodził na wytyczenie nowych granic obwodu. Jednak taki projekt spotkał się z odmową uzgodnienia ze strony wojewody w toku procedury administracyjnej, informuje Pomorskie.eu.

Zadaniem marszałka, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, jest przygotowanie projektu uchwały sejmiku województwa pomorskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii.

Taki projekt musi zostać uzgodniony przez wojewodę – tłumaczy Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Brak uzgodnienia wstrzymuje prace nad całą uchwałą, a na to nie możemy sobie pozwolić, gdyż w konsekwencji może to doprowadzić do wstrzymania gospodarki łowieckiej w całym województwie – zaznacza Pałkowski.

Jacek Karnowski już zadeklarował, że w tej sprawie będzie odwoływał się do sądu.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24