22.05.2020 14:28 0 mike/mat. pras.

Większy kapitał i nowi członkowie Rady Nadzorczej Arki Gdynia SSA

Fot. Arka Gdynia/archiwum

Na czwartkowym (21 maja) zgromadzeniu Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SSA Arka Gdynia podjęto ważne decyzje odnośnie do bieżącego funkcjonowania spółki. Podwyższono kapitał zakładowy o milion złotych, a nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali Jarosław Piechot, Tomasz Chamera i Mateusz Więckowski.

Jedną z pierwszych decyzji po zakupie pakietu większościowego akcji Klubu było dokapitalizowanie spółki. Obecnie jesteśmy o krok od zrealizowania tej deklaracji. Chcemy zdynamizować działania spółki oraz realizację procesu naprawczego, o czym wspominaliśmy m.in. w rozmowie z Panem Prezydentem Wojciechem Szczurkiem – mówi Michał Kołakowski, właściciel większościowy Arki Gdynia SSA.

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony o milion złotych – do pięciu milionów złotych. Podczas czwartkowego zgromadzenia odwołano też poprzedni skład Rady Nadzorczej, powołując zarazem trzech nowych członków: Jarosława Piechota, Tomaszę Chamerę i Mateusza Więckowskiego.

Jarosław Piechot jest absolwentem warszawskiej SGH oraz podyplomowego menadżerskiego studium na Uniwersytecie Warszawskim. Główny specjalista ds. ekonomicznych w WCBKT S.A. z Grupy Kapitałowej PGZ. Zasiadał w Zarządach spółek prawa handlowego (m.in. „Polfa” Tarchomin SA czy „Nafta Polska” SA) oraz był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (m.in. Lentex SA).

Tomasz Chamera jest Gdynianinem, prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego (od 2017 r.), wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej (od 2015 r.) i prorektorem ds. sportu AWFiS w Gdańsku (od 2020 r.). Od ponad 20 lat zdobywa doświadczenie we współpracy ze związkami sportowymi, instytucjami państwowymi oraz samorządami, a także przy organizacji wydarzeń sportowych światowego formatu, m.in. w roli dyrektora zawodów Gdynia Sailing Days. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora. Ukończył również studia podyplomowe dla menedżerów sportu oraz z zakresu psychologii sportowej. Prywatnie – brat Michała Chamery, byłego bramkarza Arki.

Mateusz Więckowski to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako prawnik w kancelarii prawnej Krassowski. Zajmuje się doradztwem w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Ma doświadczenie w zakresie prawa handlowego i gospodarczego.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24