16.06.2020 09:36 1 rp/wejherowo.pl

Ósmoklasiści piszą egzaminy: Pierwszy, poważny sprawdzian wiedzy w cieniu pandemii

Źródło: Wejherowo.pl

Punktualnie o godzinie 9:00 we wtorek (16 czerwca) długopisy pójdą w ruch, a tysiące uczniów z całego kraju rozpocznie pisanie egzaminu ósmoklasisty. Jako pierwszy pojawi się test z języka polskiego, później matematyka, a na deser – język obcy. Wynik egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają do 31 lipca, ten wpłynie na przyjęcie do wybranej przez nich szkoły ponadgimnazjalnej.

Choć egzaminy – zarówno te maturalne, jak i ósmoklasisty – odbyć się miały w innym terminie, to jedni i drudzy doczekali się tej chwili. Nie jest ona jednak taka, jaką ją sobie wyobrażali. W związku z panującą pandemią, warunki, w których przeprowadzony zostanie test, będą się różnić o tych, które są co roku.

W wytycznych zapisano, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Uczeń musi stawić się do szkoły z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. W dalszym ciągu, jak w wielu innych miejscach publicznych, obowiązuje zachowanie odpowiedniego odstępu. Nie inaczej jest podczas tegorocznych testów ósmoklasisty.

Do swojego pierwszego ważnego egzaminu podejdzie w Wejherowie blisko 600 uczniów. Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta:

„W szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Wejherowo, egzamin odbędzie się zgodnie ze wszystkimi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wejherowskich placówkach zgłoszonych zostało do niego 534 uczniów.”

Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz, najważniejsze będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

– Wejherowskie szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów, zarówno w kwestii organizacyjnej, jak i dostosowania się do obecnie obowiązujących zasad. Zrealizowane zostały wszystkie wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń, a zwłaszcza sal egzaminacyjnych. Apelujemy przede wszystkim do uczniów, aby nie zapominali o przestrzeganiu zasad higieny oraz zachowaniu bezpiecznej odległości. Musimy pamiętać, że nasze zdrowie zależy w głównej mierze od nas samych – komentuje Arkadiusz Kraszkiewicz,

To zatem w obowiązku i interesie organizatorów – uczniowie muszą się skupić na „przelaniu” swojej wiedzy na papier. We wtorek (16 czerwca) zmierzą się z językiem polskim, w środę – z matematyką, a na koniec napiszą test z języka obcego. Wyniki swoich zmagań poznają ostatniego dnia lipca.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24