16.06.2020 13:30 5 mike

Krzysztof Hildebrandt z absolutorium za 2019 rok i wotum zaufania

Fot. Krystian Pettke/TTM

We wtorek (16 czerwca) odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta Wejherowa, która stanowiła podsumowanie 2019 roku. Radni przyjęli większością głosów sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz udzielili wotum zaufania urzędującemu prezydentowi miasta.

O tym roku można powiedzieć, że był mieszany. Były więc elementy dobre i złe. Udało się nam bardzo dużo zrobić. Na inwestycje wydaliśmy 38,7 miliona złotych, co jest kwotą bardzo dużą – co prawda, mniejszą niż rok wcześniej, ale jak na możliwości miasta znaczącą. Pozyskaliśmy dużo środków zewnętrznych – mówił jeszcze przed sesją absolutoryjną Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.

Podsumowanie minionego roku było najważniejszym, choć nie jedynym punktem XVIII sesji Rady Miasta Wejherowa. Samorządowcy, oprócz bieżących spraw, muszą patrzeć w przyszłość, stąd kilka uchwał, których realizacja ma zasilić miejską kasę, co jest szczególnie istotne w dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Jako radni musimy podejść rozsądnie do konstruowania przyszłorocznego budżetu. Kluczem do kolejnych sesji będzie szukanie dochodów, stąd sprzedaż niektórych lokali i nieruchomości. To pozwala zachować płynność budżetu miastaJacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa.

Fot. Krystian Pettke/TTM

Fot. Krystian Pettke/TTM

Fot. Krystian Pettke/TTM

W głosowaniu ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa, wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2019 rok, głosy poparcia oddało 16 radych, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania głosowali m.in. członkowie Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, których stanowisko w całości publikujemy poniżej.

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo ws. udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2019

Dokonaliśmy oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2019. Stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2019 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Akceptujemy ponadto „Raport o stanie miasta za rok 2019” i głosowaliśmy za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.
W minionym roku wiele się wydarzyło w inwestycjach miejskich, przede wszystkim na wejherowskich drogach i Szkole Podstawowej nr 5, ale również w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Miasto funkcjonowało normalnie, a zrealizowane inwestycje przyniosą wejherowianom wiele korzyści. Jak zawsze chcemy podkreślić kontynuację budżetu obywatelskiego, cieszącego się niezmiennie zainteresowaniem mieszkańców. Powyższe dokonania są wypełnieniem programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, co przyjmujemy z satysfakcją.
Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Chcemy podkreślić i podziękować za bardzo dobrą współpracę na rzecz miasta z naszymi partnerami koalicyjnymi z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.
Rok 2019 był udanym rokiem w życiu miasta, rokiem rozwoju Wejherowa, ale z niepokojem obserwujemy występujące problemy, które będą znacząco oddziaływały na życie i rozwój miasta w najbliższych latach. Chcemy o tym mówić głośno i dobitnie.
W wyniku polityki rządu nad polskimi samorządami zbierają się czarne chmury. Rząd nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia finansowania oświaty z budżetu państwa, która jest zadaniem rządowym, tylko zleconym do realizacji samorządom. W efekcie w 2019 roku z naszego budżetu dołożyliśmy do oświaty rekordową, największą w historii kwotę ponad 31 mln zł. Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe zabrały z budżetu miasta około 1,7 mln zł. Łącznie to aż ponad 33 mln zł w ciągu jednego roku. To dużo więcej niż kosztuje nas cały Węzeł Wejherowo-Kwiatowa. Zapewne tyle byśmy wydali na dokończenie Węzła Śmiechowo-Zryw, ale ich nie wydamy i nie zbudujemy tam tuneli, bo musimy dołożyć do oświaty. I jeśli rząd nie zmieni swojej polityki, tak będzie również w latach przyszłych. Do tego doszedł duży wzrost cen, a dziś trudności bardzo pogłębia jeszcze pandemia koronawirusa, która mocno uderzyła w finanse miasta. Samorządy nie dostały na razie żadnej konkretnej pomocy finansowej od rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady miasta konieczna jest rezygnacja z wielu zadań dla mieszkańców. Takie są fakty.

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24