26.06.2020 17:50 15 rp/TTM

Hanna Pruchniewska otrzymała jednogłośne absolutorium od radnych miasta Puck

Fot. Facebook

W czwartek (26 czerwca) po południu odbyła się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck, jedna z ważniejszych w roku. Pojawiły się na niej także tematy związane ze zmianą budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Do ważniejszych punktów spotkania zaliczyć można przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2019 i udzielenia burmistrz Hannie Pruchniewskiej absolutorium. Jednogłośnie 15 radnych zdecydowało się na TAK

Bardzo za to dziękuję, podobnie jak wszystkim moim współpracownikom, kierownikom jednostek, służbom, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, mieszkańcom. Wszystkim, którzy sprawiają, że zgodnie z obietnicą sprzed 1,5 roku wciąż razem idziemy dalej do przodu, jak głosi nasze hasło – podkreśla burmistrz Pucka.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Burmistrz podkreślała, że było jednak wiele kontrowersji ze względu na problemy napotykane po drodze. Jednym z nich był obcięcie dochodów. Zmniejszony został podatek dochodowy, który, jak zaznaczał włodarz, jest dobrym rozwiązaniem, ale w samorządzie dostrzeżono braki. Mimo to, w Pucku udało się przeprowadzić wiele ważnych inwestycji.

Musieliśmy się mocno gimnastykować – dodaje burmistrz.

Radni obradowali także nad sprawami gospodarczymi – zmianą budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Kilka uchwał dotyczyło również gospodarowania mieniem komunalnym. Samorządowcy podkreślają, że dużym zainteresowaniem cieszył się też raport o stanie gminy.

Masa wejść na stronę naszego miasta, gdzie przygotowano specjalny raport, ponad 101 storn szczegółowych informacji działań. Nikt też nie zgłosił się do debaty, więc wygląda na to, że wszystko dobrze wyjaśniliśmy – komentuje Piotr Kozakiewicz, przewodniczący Rady Miasta Puck.

Fot. Facebook

Podczas sesji odbyło się także uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza miasta Puck dla najlepszych absolwentów Szkoły Podstawowej w Pucku.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24