01.07.2020 12:20 1 raz/pomorskie.eu

Najzdolniejsi uczniowie dostaną stypendia marszałka

źródło: pomorskie.eu

„Uczniu, pochwal się świadectwem – czeka stypendium dla najzdolniejszych. Masz czas do końca lipca” – zachęcają władze województwa pomorskiego. Do najzdolniejszych uczniów Pomorza trafi 1,3 miliona złotych.

Jak podają pomorscy urzędnicy, o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego starać się mogą uczniowie z Pomorza, którzy na swoim koncie mają wyjątkowe osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020. Stypendium zostanie przyznane 400 najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także tegorocznym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczyli się na terenie województwa pomorskiego.

Dostać można nawet 3 tysiące złotych. Na granty samorząd województwa z budżetu własnego i unijnych środków przeznaczy ponad 1,3 miliona złotych. Wniosek o przyznanie stypendium musi złożyć dyrektor lub wicedyrektor szkoły ucznia – wyjaśniają przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Aby uzyskać stypendium, uczeń szkoły podstawowej musi pochwalić się średnią ocen co najmniej 5,4. Natomiast średnia 5,2 na tegorocznym świadectwie uprawnia do składania wniosków przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kolejnym warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie na poziomie ogólnopolskim lub laureata na szczeblu wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2020 r.

Wniosek o stypendium zostanie rozpatrywany wtedy, gdy dyrektor lub wicedyrektor szkoły wypełni elektroniczny formularz, który jest dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Następnie należy wydrukować dokument w dwóch egzemplarzach i opatrzyć go pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora – czytamy na pomorskie.eu.

Kolejnym krokiem jest podpisanie przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowanie regulaminu. Jeden egzemplarz wniosku trzeba złożyć wraz z wymaganymi dokumentami do 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej UMWP do godz. 15:45. Można to zrobić osobiście lub nadać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Wymagane załączniki, regulamin przyznawania stypendium i inne ważne informacje znajdują się tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24