23.11.2020 17:00 1 WH/kaszubi.pl

(Nie)znana historia Kaszub - konferencja o strajkach uczniów z 1906 - 1907

Fot. archiwum

Strajki szkolne na Kaszubach 1906 – 1907 nie są popularne w historii Polski. Niewielu mieszkańców Pomorza wie o protestach kaszubskiej młodzieży. Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Instytut Balticum i Kaszubski Zespół Parlamentarny organizują konferencję na ten temat.

W polskiej historii protesty uczniowskie z Wielkopolski, a szczególnie w Wrześni są bardzo popularne. Kaszubskie dzieci również sprzeciwiały się germanizacji w szkołach. Bez nich nie byłoby takiego entuzjazmu w 1920 roku, kiedy Pomorze po zaborach wróciło do odrodzonej Rzeczpospolitej.

Kaszubskie protesty umocniło polskie poczucie narodowe, katolicyzm, odrębność oraz wrogość do niemieckiej Rzeszy. Strajki miały powszechny charakter.

Poprzedziły je liczne petycje domagające się nauczania w pruskich szkołach państwowych na terenie Pomorza, Kaszub religii w języku polskim nie niemieckim. Gdy one nie poskutkowały, dzieci zaopatrzone w pisemne zakazy rodziców, odmawiały nauczycielom odpowiadania w języku niemieckim na pozdrowienie bądź odpowiadały po polsku, milczały, gdy lekcje religii były prowadzone w języku niemieckim, nie przynosiły niemieckich podręczników i książeczek do nabożeństwa ewentualnie brały ze sobą ich polskie odpowiedniki – czytamy na stronie inicjatorów wydarzenia.

Aby przypomnieć mieszkańcom Pomorza o tych ważnych wydarzeniach, kaszubskie placówki organizują konferencję na ten temat.

Konferencja „Strajki szkolne na Kaszubach” ma na celu przybliżenie tych wydarzeń, ich upowszechnienie na podstawie dotychczasowych badań, a także nie wykorzystywanych dotąd źródeł, zwiększenie zainteresowania poruszaną tematyką i intensyfikację dalszych prac poznawczych – zachęcają organizatorzy.

Program konferencji oraz inne potrzebne informacje dostępne są na stronie.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24