30.11.2020 16:10 2 WH/UM w Gdyni

Biała Wstążka - walka z przemocą wobec kobiet

Fot. archiwum

Przełom listopada i grudnia obchodzony jest pod znakiem Białej Wstążki – największej kampanii społecznej na świecie, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Z powodu pandemii koronawirusa, nie jest możliwe przeprowadzenie akcji w dotychczasowej formule. Gdynia i Rumia dołączyły do kampanii.

Biała wstążka wpięta w klapy garniturów symbolizuje sprzeciw wobec przemocy stosowanej w stosunku do kobiet.

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” to ogólnoświatowa kampania poświęcona wspieraniu oraz koordynacji działań nastawionych na wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć – na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Temat przewodni kampanii to „Od pokoju w domu do pokoju na świecie!”.

Akcja rozpoczęła się 25 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Przełom listopada i grudnia to też czas podsumowań lokalnych samorządów i ich działań w sprawie przeciwdziałania przemocy. Od 2004 roku prowadzone są w Gdyni zespołowe działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przemocy. Od 10 lat działa Zespół Interdyscyplinarny. W obecnej, rozpoczętej w marcu kadencji, w jego skład wchodzi 146 osób z 19 instytucji.

W latach ubiegłych organizowano spotkania oraz rozmowy na ten temat. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, nie jest to możliwe.

Przygotowania do tegorocznej kampanii zaczęliśmy kilka miesięcy temu, ale po wakacjach musieliśmy zweryfikować nasze plany. Jasne się stało, że organizowanie wydarzeń, będzie się wiązało z ryzykiem dla ich uczestników. Zachęcam i namawiam do wejścia na stronę internetową gdyńskiej Białej Wstążki, gdzie można znaleźć m.in. informacje na temat form pomocy, na jaką można w Gdyni liczyć. W tym roku ograniczamy się do działań w internecie, wspierani m.in. przez gdyńską policję i inne zaprzyjaźnione służby, organizacje, instytucje – mówi Katarzyna Domagała z gdyńskiego MOPS, przewodnicząca gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Co roku 10 grudnia, na finał kampanii w Gdyni, odbywa się konferencja podsumowująca „Białą wstążkę” oraz cały rok działań Zespołu Interdyscyplinarnego. Tegoroczne podsumowanie przeniesie się do internetu, gdzie odbędzie się konferencja na stronie www.bialawstazkagdynia.pl.

Symbol białej wstążki jest wyrazem sprzeciwu wobec tych mężczyzn, którzy podnoszą rękę na kobietę. W tym roku ze względu na ciężki czas związany z pandemią choroby covid-19 nie ma możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach w ramach kampanii. Nie oznacza to, że zapomnieliśmy o tak ważnej na całym świecie akcji. Policjanci stoją na straży i czuwają nad bezpieczeństwem kobiet, aby nie zaznały przemocy ze strony mężczyzn – podkreśla asp. Jolanta Grunert, Oficer Prasowy KMP w Gdyni.

Przemoc wobec kobiet występuje także w Rumi. W 2019 roku ponad 80 proc. działań w ramach „Niebieskiej Karty” dotyczyło takich agresywnych zachowań. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz samorządowcy rozpowszechniają materiały informacyjne – ulotki i plakaty oraz przekazują wsparcie osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii.

— Osoba doznająca przemocy często myśli, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Do tego dochodzi społeczne przekonanie, że nie powinniśmy się mieszać w cudze sprawy, a tak naprawdę każdy z nas może pomóc. Jeśli widzimy lub słyszymy coś niepokojącego, wystarczy zadzwonić na policję, zareagować. Kiedy bliska czy znajoma nam osoba zmienia swoje zachowanie lub zaczyna się izolować, zapytajmy o powód – mówi Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. 


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24