24.01.2021 16:43 0 NW/OMGGS

Standard dla osób z niepełnosprawnościami - pierwsza taka metropolia w Polsce

zdjęcie ilustracyjne, źródło:pixabay.com

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia, działania edukacyjne, zamówienia publiczne z klauzulami społecznymi czy doradztwo zawodowe to tylko niektóre z nich.

Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzić w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Standard jest praktyczną realizacją fundamentalnej roli samorządu w realizacji praw i wolności jednostek, a przez to pozytywnego wpływania na codzienne życie mieszkanek i mieszkańców lokalnych wspólnot. Stanowi istotny krok w kierunku wdrożenia postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która wymaga zapewnienia takim osobom możliwości pełnego i skutecznego udziału w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi - wyjaśnia dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu mówi, że proponowane rozwiązania są praktyczne, uniwersalne, oparte na doświadczeniu naszych mieszkańców mających na co dzień do czynienia z tym problemem, tak niedocenianym przez władze państwowe, oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów i funkcjonujących już dobrych praktykach.

Standard powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów – m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, czytamy na stronie metropoliagdansk.pl.

Od początku wszystkim nam zależało, aby każda mieszkanka i mieszkaniec metropolii miał równy dostęp do informacji i wsparcia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, metody komunikacji i miejsca, w którym żyje. Teraz rozpoczyna się praca nad wdrażaniem dokumentu. Będziemy edukować i szkolić urzędników, a każdy z samorządów dostanie od nas jasne wytyczne, jak wprowadzać Standard - mówi Beata Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS.

Standard obejmuje 30 konkretnych zadań dla samorządów, stawiając na pierwszy miejscu świadomość i edukację. Wśród głównych działań zapisanych w Standardzie znalazły się m.in.:

1. Zwiększenie świadomości społecznej

– podręcznik zasad dla pracowników obsługi klienta w samorządach;

– kampania społeczna nt. roli i potrzeb osób niepełnosprawnych;

– ankieta badająca poziom satysfakcji oceniająca skuteczność działań;

2. Edukacja

– odpowiedzialne zamówienia publiczne - obligatoryjne stosowanie w zamówieniach publicznych klauzul społecznych

– edukacja antydyskryminacyjna - programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania;

– monitoring absolwentów - każdego roku gminy będą zbierać informacje o liczbie absolwentów z niepełnosprawnością, zapewni to możliwość dalszej aktywności i kształcenia;

– Metropolitalna Akademia Samorządowa - każda gmina otrzyma i wdroży program obligatoryjnych szkoleń urzędników z dostępności;

3. Opieka medyczna i rehabilitacja

– dostępna metropolia - wspólna regionalna baza danych dot. usług dla osób z niepełnosprawnością, baza gabinetów lekarskich ze specjalistycznym wyposażeniem i procedurami (np. jak znaleźć dentystę dla osób z porażeniem mózgowym);

– zespół ds. zdrowia - program szkoleń dla lekarzy i służb medycznych, we wszystkich gminach dostępny tłumacz języka migowego on-line;

4. Niezależne życie

– bezpłatne punkty pomocy prawnej;

– mieszkalnictwo - inwentaryzacja zasobów w gminach i powiatach pod kątem wykorzystywania ich przez osoby z niepełnosprawnościami;

– dostęp do wiedzy - samorządy sięgają po środki na asystenturę i opiekę wytchnieniową;

5. Dostępność i mobilność

– transport - dla osób z niepełnosprawnością do placówek opiekuńczych i edukacyjnych;

– uniwersalne projektowanie - regularny monitoring inwestycji w metropolii pod kątem dostępności;

– dostęp do wiedzy - informacje dla niepełnosprawnych na stronach samorządowych;

6. Czas wolny

– dostępne imprezy miejskie - wydarzenia rekreacyjne, sportowe i kulturalne dostosowane do aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością;

– budżet obywatelski - dodatkowe punkty dla projektów związanych z dostępnością;

– katalog dostępnego wypoczynku - informator z ofertą turystyczną (mapy i trasy) spełniającą kryteria dostępności;

– wspólne zakupy - opracowanie standardu dla nowo budowanych placów zabaw dostępnych również dla dzieci ze szczególnymi potrzebami;

7. Praca

– udostępnianie lokali miejskich - preferencyjne warunki dla organizacji i podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością;

– więcej projektów z dofinansowaniem UE - wdrożenie rozwiązań, które zwiększają aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością;

– doradztwo zawodowe - wdrożenie w samorządach narzędzi badających predyspozycje zawodowe osób z niepełnosprawnością;

– kompetencje cyfrowe - samorządy sfinansują programy edukacyjne, które zapobiegać będą wykluczeniu cyfrowemu; – praca - przeszkolenie pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie innowacyjnych form zatrudnienia - współdzielenie stanowiska, współdzielenie etatu, praca zdalna.

Źródło:OMGGS


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24