06.04.2021 14:21 2 NW/SM w Wejherowie

Strażnicy sprawdzili bezpieczeństwo wejherowskich placów zabaw

Fot. SM w Wejherowie

Straż Miejska skontrolowała 32 ogólnodostępne place zabaw sprawdzając ich stan techniczny po zimie. W wyniku działań nieprawidłowości stwierdzono w sześciu miejscach. Są to głównie uszkodzone ławki, drewniane drabinki i metalowe konstrukcje.

Kontrole straży miejskiej prowadzone są w ramach realizowanego programu prewencyjnego „Bezpieczny plac zabaw, bezpieczna piaskownica”. Strażnicy sprawdzają stan techniczny urządzeń oraz piasek pod względem sanitarnym.

Na 32 skontrolowane piaskownice i place zabaw, w sześciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Są to głównie uszkodzone ławki, drabinki drewniane oraz konstrukcje metalowe. We wszystkich piaskownicach po zimie należy wymienić piasek – mówi Zenon Hinca, Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

Fot. SM w Wejherowie

Kontrola wykazała, że część zbudowanych systemem gospodarczym placów zabaw i piaskownic, głównie tych wcześniej zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, została zlikwidowana, bo nie było komu na bieżąco dbać o ich stan techniczny i sanitarny.

Zarządcy obiektów, na których wejherowska straż miejska stwierdziła usterki, zobowiązani są do ich usunięcia.

Bezspornym jest fakt, że urządzenia, na których bawią się dzieci muszą być bezpieczne. Stwierdzone przez funkcjonariuszy usterki powinny być usunięte w trybie natychmiastowym, a do tego czasu co najmniej zabezpieczone – wyjaśnia komendant wejherowskiej straży miejskiej.

Fot. SM w Wejherowie

Jeśli zarządzający nie zastosują się do zaleceń, straż miejska może nałożyć mandat karny do 500 złotych (art. 72 Kodeksu Wykroczeń). Może także wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem i wszczęcie postępowania administracyjnego, ponieważ są to obiekty małej architektury.

Motywacją do naprawienia uszkodzonych urządzeń powinien być również fakt, że jeśli na placu zabaw z niesprawnymi technicznie urządzeniami dojdzie do wypadku odpowiedzialność ponosi zarządzający tym miejscem.

Jak dodaje Zenon Hinca, w ramach akcji place zabaw będą kontrolowane na bieżąco.

Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie Fot. SM w Wejherowie


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24