21.10.2021 10:05 29 PM

Nie zgadzają się na takie podwyżki. 'Tłumaczenia spółki nie były zadowalające'

„Jeszcze nigdy w 30-letniej historii nie byliśmy zmuszeni ogłaszać klientom tak drastycznych zmian stawek w cenniku usług” – pisze w oświadczeniu spółka G.EN Gaz Energia. Swój sprzeciw wobec podwyżek cen gazu wyraziło blisko 20 tys. osób z całej Polski. Wśród nich są mieszkańcy gminy Luzino, Krokowa czy Pucka.

Jeden z dostawców działający w naszym regionie podniósł ceny gazu o prawie 100 procent. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy i samorządowcy - między innymi gminy Luzino.

We wtorek (19 października) w Tarnowie Podgórnym spotkali się włodarze z blisko 40 gmin z 5 województw oraz dwóch starostów z powiatów puckiego i milickiego. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii działania protestu wobec drastycznych podwyżek cen gazu. W spotkaniu uczestniczył także członek zarządu G.EN Gaz Energia.

Zjazd miał być okazją do uzyskania wyczerpujących wyjaśnień od spółki G.EN GAZ ENERGIA na temat przyczyn tak drastycznej podwyżki cen gazu oraz przedstawienia kroków jakie firma dotychczas podjęła, by te ceny obniżyć. Niestety w opinii samorządowców tłumaczenia spółki nie były zadowalające – czytamy na stronie organizatora spotkania gminy Tarnowo-Podgórne.

Dlatego zostały przygotowane wystąpienia do rządowych instytucji i urzędów: Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podpisali je wszyscy obecni na sali włodarze.

Będziemy rozmawiać z każdym, kto pomoże naszym mieszkańcom. Jesteśmy gotowi także do tego, by zorganizować protest w Warszawie – powiedział organizator spotkania wójt gminy Tarnowo-Podgórne Tadeusz Czajka.

Zarząd spółki podkreśla, że podwyżki wynikają wyłącznie ze zmian cen surowca.

My jako sprzedawca nie mamy na nie bezpośredniego wpływu. Nasze koszty i marża pozostają na stałym, regulowanym i zatwierdzanym przez Urząd Regulacji Energetyki poziomie. Pragniemy zapewnić, że wspieramy wszelkie inicjatywy, które mają na celu złagodzenie wysokich kosztów paliwa gazowego – czytamy w oświadczeniu spółki.

Uczestnicy Zjazdu powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Do jego prezydium wybrano między innymi puckiego starostę Jarosława Białka.

Przebieg zjazdu:

Poniżej zapis konferencji prasowej po zjeździe.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24