Księdza infułata Albina Potrackiego żegnały tłumy

13 stycznia 2017