Ogłoszenie wyników I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Renaty Gleinert – fot. Leszek Spigarski

28 września 2017