Przygotowania do Misterium Męki Pańskiej

Fot. Leszek Spigarski
23 marca 2018