Inscenizacja Drogi Pojmania na Kalwarii Wejherowskiej

Fot. Leszek Spigarski i Marta Krawczyk
30 marca 2018