Wspólne sadzenie lasu w Nadleśnictwie Choczewo

Fot. Magda Hertha / TTM
15 kwietnia 2018