Narodowe czytanie na placu Wejhera

Fot. Marek / TTM
10 września 2018