Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie

Damian Klechowicz/TTM
28 stycznia 2019

Z refleksją, humorem i współczesnym akcentem – gospodynie wiejskie z pięciu miejscowości rywalizowały podczas turnieju, który odbył się w sobotę w Gniewinie. Były pokazy kwieciste j mody, sztuki kulinarnej, a także występy kabaretowe.