Koncert Missa pro pace

Krystian Pettke/ TTM
17 sierpnia 2019

Koncert dialogowy na chór, organy i saksofon odbył się w sobotę 17 sierpnia w kościele, w Żarnowcu. Wydarzenie to było dialogiem muzyki dawnej ze współczesną: XV wiecznych graduałów cysterskich wykonanych śpiewem chóralnym z muzyką organową i improwizacją muzyczną współczesnych trendów jazzowych.