Osiem Pieśni z Księgi Koheleta

Koncerty, Wejherowo

Data 17.12.2018 19:00
Miejsce Kolegiata
Miejscowość Wejherowo

Koncert będzie prawykonaniem kompozycji wejherowianki Anny Rocławskiej – Musiałczyk, uznawanej za jedną z najzdolniejszych kompozytorek młodego pokolenia. Cykl skomponowany został na głosy solowe, recytatora, grupę perkusyjną, instrumenty ludowe, chór i orkiestrę. Całość poprowadzi Tomasz Chyła - dyrygent, muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer. 


Dzieło oparte jest o teksty pochodzące z jednej z najstarszych ksiąg Starego Testamentu - Księgi Koheleta. Wybrane do utworu fragmenty tekstów zostały przetłumaczone na język kaszubski przez ojca prof. dr hab. Adama Sikorę OFM. Odnosząc się do tego, że Kohelet był Semitą żyjącym pod panowaniem greckim oraz do tego, że cały utwór jest skomponowany w języku kaszubskim, kompozytorka zdecydowała się na ukazanie wielokulturowości. W kompozycji pojawiają się instrumenty charakterystyczne dla danej kultury: żydowskiej – duduk, greckiej – harfa oraz kaszubskiej – bazuna. Skład orkiestry oprócz sekcji smyczkowej oraz sekcji dętej został rozbudowany o szeroki zestaw instrumentów perkusyjnych. 
Całość stanowi ciekawy przykład ujęcia muzycznego uniwersalnych słów zaczerpniętych z Księgi Koheleta, nawiązując do tradycji w połączeniu ze współczesnymi technikami kompozytorskimi. 
Jednocześnie koncert ten będzie prezentacją w ramach przewodu doktorskiego Tomasza Chyły w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie dyrygentury chóralnej prof. zw. dr. hab. Marka Rocławskiego.

Kompozytor: Anna Rocławska - Musiałczyk
Dyrygent: Tomasz Chyła
Wykonawcy: 
Julia Pruszak – sopran 
Maria Malinowska – sopran
Tomasz Fopke - recytator
Zofia Trystula – Hovhannisyan – duduk (Kraków) 
Paweł Gruba – bazuna
Symfoniczna Orkiestra Projektowa
Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” (Wejherowo)
Zespół Wokalny Art'n'Voices (Wejherowo)
Chór Żeński I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego (Kościerzyna)

Koncert odbędzie się 17 grudnia 2018 r. w Kolegiacie pw. Św. Trójcy w Wejherowie. 
WSTĘP WOLNY