Smart Metropolia 2019

Kultura, Gdańsk

Data 07.11.2019 09:00
Miejsce AmberExpo
Adres Żaglowa
Miejscowość Gdańsk 80-867
Bilety Wstęp wolny

Smart Metropolia to największy w Polsce coroczny kongres poświęcony zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To coroczna debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec obszarów metropolitalnych.

Jak co roku przyjrzymy się również, jaki jest klimat dla metropolii w Europie. Pokażemy najnowsze plany Komisji Europejskiej wobec miast i regionów oraz ciekawe przykłady oddolnej współpracy gmin i powiatów europejskich metropolii. W przededniu uruchomienia nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 pokażemy jak najlepiej przygotować się do pozyskania funduszy europejskich.

Tematem specjalnym 8. edycji kongresu będzie wyzwanie, jakie dla wspólnot lokalnych stanowi kryzys klimatyczny.Metropolie dla klimatu

Nawałnice, brak wody, gwałtowne opady deszczu i podtopienia, a następnie fale upałów. To problemy dotykające już wszystkie miasta i gminy wiejskie w Polsce. Tegoroczny kongres Smart Metropolia dotyczyć będzie roli obszarów metropolitalnych w warunkach kryzysu klimatycznego, jednego z największych zagrożeń współczesnego świata.

Zmiany klimatu powodują konieczność nowego podejścia do wielu zagadnień miast i wsi. Metropolie odegrają tu rolę szczególną. To one są w stanie najskuteczniej rozwiązywać problemy wynikające ze skutków postępującego globalnego kryzysu i powinny być liderami zmian.

7 i 8 listopada w Gdańsku pokażemy najlepsze przykłady transformacji na gospodarkę niskoemisyjną (mitygacja) i dostosowywania się polskich samorządów do nowych zmieniającego się otoczenia (adaptacja). Pokażemy, że kluczem do skutecznego działania jest współpraca miast i gmin - budowanie partnerstw, integracja i wymiana wiedzy.

W nowym budżecie UE 25% środków zostanie przeznaczone na cele klimatyczne. Celem tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami. Smart Metropolia to również unikalna szansa na wymianę doświadczeń dla wdrażania miejskich planów adaptacji przygotowanych dla 45 polskich największych miast oraz przygotowania programów i projektów w celu skutecznego aplikowania o środki na ich sfinansowanie.