Biegam Bo Lubię Lasy

Sport,

Data 28.12.2019 08:30
Miejsce Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej "Muza"
Bilety 35-120 zł

Program minutowy:
8.00-10.30 - weryfikacja zawodników, zapisy do biegu.
10.45-10.55 - rozgrzewka
11.00 – start biegu;
ok. 11.30 - pierwszy zawodnik na mecie;
12:40 – zamknięcie klasyfikacji zawodników.
13.00 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i rozdanie upominków.
Limit czasowy - 100 min.

Zapisy elektroniczne do 21.12.2019 r. Opłata 35 zł.

Od dnia 21.12.2019 r. opłatę startową będzie można uiścić wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu tj. w dniu 28.12.2019 r. - opłata wynosić będzie wówczas 60 zł.

Za zgłoszenie do biegu BBLL „Kaszuby” ZIMA uważa się oprócz elektronicznej rejestracji na liście startowej biegu - dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego (otrzymanego w Biurze Zawodów w dniu Biegu) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 35 zł płatnej do dnia 20.12.2019 r. poprzez stronę domtel.pl – dotpay.

Od dnia 21.12.2019 r. opłatę startową będzie można uiścić wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu tj. w dniu 28.12.2019 r. - opłata wynosić będzie wówczas 60 zł.

Zapisy do biegu oraz szczegółowy regulamin w linku poniżej
https://dostartu.pl/muza-biegam-bo-lubie-lasy-zima-v3133.pl.html

Informacje o całym cyklu biegów: https://tiny.pl/t45tq

Organizator zapewnia uczestnikom zawodów 200 pakietów startowych (w sytuacji zgłoszenia się mniejszej niż 200 biegaczy do 20 grudnia 2019r.). Warunkiem otrzymania pakietu startowego jest uiszczenie opłaty startowej. W przypadku zgłoszenia się po 20 grudnia 2019 roku większej ilości startujących, zawodnicy, którzy wnieśli opłatę, a nie otrzymali pakietu startowego otrzymają go pocztą, na koszt organizatora. Maksymalna liczba uczestników biegu 250 osób. Ponadto w przypadku koszulek późniejsze zgłoszenie się może skutkować brakiem odpowiedniego rozmiaru koszulki.