Grzegorz Turnau

Koncerty, Gdańsk

Data 21.09.2012 18:00
Miejsce Opera Bałtycka
Miejscowość Gdańsk

Koncert z udziałem Grzegorza Turnaua odbywa się w ramach zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym akcji WINDA i pozwoli nam zbliżyć się do celu jakim jest całkowite zniesienie barier architektonicznych co ułatwi przemieszczanie się podopiecznym Stowarzyszenia.