12.02.2018 19:30 2 raz

Choczewo czeka na pomysły uczczenia stulecia niepodległości

Archiwum

W Choczewie powstał zespół, który ma przygotować wydarzenia z okazji gminnych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które będą miały miejsce w tym roku. Gminni urzędnicy zachęcają mieszkańców do zgłaszania propozycji, jak uczcić jedną z najważniejszych polskich rocznic ostatnich lat.

Zespół Do Spraw Organizacji Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choczewo – to oficjalna nazwa tego nowego gremium. Został on powołany przez miejscowego wójta na początku lutego. Zadaniem jego członków jest przygotowanie wielu wydarzeń związanych ze świętem Dnia Niepodległości. Mają mieć one charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i kulturalny oraz być organizowane już na kilka miesięcy przed dniem 11 listopada 2018 roku.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do składania propozycji, które mogłyby być uwzględnione w programie – zachęcają urzędnicy z gminy Choczewo. – Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy, dla których życie naszej lokalnej społeczności jest ważne, a więc jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty, a także osoby fizyczne, czyli mieszkańcy naszej gminy – dodają.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pomysłami zespół wyłoni najciekawsze z nich. Najatrakcyjniejsze zostaną nagrodzone upominkami.

Pomysły można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w terminie do 5 marca 2018 roku.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...