13.03.2018 09:35 0 mike

Linia PKM z elektryfikacją i nowym przystankiem

Źródło: PKM/Facebook

Coraz bliżej elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jak poinformowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PKM otrzyma na ten cel dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Wartość dotacji wyniesie 85%. Oprócz budowy nowej trakcji, w ramach projektu ma powstać przystanek Gdańsk-Firoga.

Chodzi o projekt „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja 'Kolei Kokoszkowskiej' Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk-Firoga”. Co istotne, budowa trakcji elektrycznej od początku była zakładana, już na etapie projektowania linii PKM. Dlatego zabezpieczono odpowiednią rezerwę terenową.

Na razie możemy Wam to pokazać tylko na wizualizacjach, ale… już za kilka lat po linii PKM będziecie jeździć szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi, które pomiędzy Matarnią a Portem Lotniczym zatrzymywać się będą na dodatkowym przystanku – piszą na profilu facebookowym przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wniosek o unijne dofinansowanie został złożony do CUPT już pod koniec lipca 2017 roku.

Staramy się o 85-procentowe dofinansowanie z UE planowanej przez nas inwestycji, która przy okazji elektryfikacji zakłada także budowę dodatkowego przystanku PKM Gdańsk Firoga. Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach konkursu planowane jest przez CUPT w pierwszym kwartale 2018 r. – informowała wówczas Pomorska Kolej Metropolitalna. Obecnie wiadomo, że szacowany na ponad 73 miliony złotych pojekt został zaopiniowany pozytywnie.

Aby zapewnić sprawne i nowoczesne połączenie południowych Kaszub z lotniskiem i Trójmiastem, konieczna jest także elektryfikacja linii nr 201 (Gdynia–Kościerzyna), z którą PKM łączy się w Rębiechowie. W fazie prac projektowych nad linią PKM nie było jeszcze pewne, czy trasa na południe Kaszub zostanie zelektryfikowana. Obecnie wiadomo, że tak się stanie. Oba projekty będą więc realizowane równolegle. Dodatkowo na linii PKM powstanie nowy przystanek. Ta wiadomość na pewno ucieszy osoby, które codziennie dojeżdżają do pracy w okolice gdańskiego lotniska.

Rejon ten rozwija się bardzo dynamicznie (głównie dzięki trwałemu zakorzenieniu się w Gdańsku-Firodze amerykańskiego giganta informatycznego, Intela, który ma tu swoją główną polską siedzibę) i obecnie – w perspektywie lat 2021–2023 – budowa tego przystanku jest już w pełni uzasadniona – czytamy na stronie internetowej PKM.

Oprócz PKM dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/2/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T otrzymały też PKP PLK SA (budowa przystanku Wrocław-Szczepin na linii nr 143) oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej). Wartość trzech projektów, które znalazły się na liście, to aż 881 181 529,40 zł. Natomiast wysokość środków przyznanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to 608 744 286,45 zł. Każdy z projektów otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 85 procent.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...