10.02.2019 12:33 0 Kwt/UG Kosakowo/ZMPG

Gmina Kosakowo przekaże 260 hektarów na rozszerzenie granic portu

źródło: UG Kosakowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia wystąpił w 2018 roku o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna”. Chodzi o powierzchnię ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo.

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Kosakowo radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu.

Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport–Spedycja–Logistyka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących ograniczeń transportowych – podkreśla Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo – Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050.

Ustalenie nowych granic administracyjnych portu morskiego w Gdyni umożliwi rozszerzenie terenów rozwojowych portu gdyńskiego oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całej Polski.

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o pozytywnej opinii Wysokiej Rady – komentuje Adam Meller, prezes Zarządu Spółki ZMPG S.A. – Jestem przekonany, iż kolejne wspólne działania znacząco wzmocnią konkurencyjność portu, potencjał gospodarczy gminy, a w perspektywie powodować będą napływ nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w porcie i jego zapleczu. Połączenie sektora portowego z rozwojem usług logistycznych ma stanowić biegun wzrostu obszaru, którego rdzeniem jest Port Gdynia. Spójne zagospodarowanie obszaru będzie osiągnięte przez zintegrowaną politykę przestrzenną, gospodarczą i transportową wszystkich interesariuszy.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie „Rozwój Platformy Multimodalnej – Dolina Logistyczna” jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia, ujętych na liście priorytetowych inwestycji w ramach realizacji Korytarza Bałtyk–Adriatyk – sieci bazowej TEN-T.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24