01.06.2019 13:32 0 Kwt/UM Gdynia

Oprócz bilansu, zbadają miedzy innymi skład ciała dziecka

Fot. GCZ/Gdynia.pl

W Gdyni realizowany jest projekt "Zdrowy Uczeń", który skierowano do uczniów samorządowych szkół podstawowych. Uczniowie z klas III i VII są badani w kierunku wczesnego wykrycia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Badania te są bezpłatne i stanowią uzupełnienie bilansów zdrowia.

Dodatkowe badania zakresem obejmują analizę składu ciała, test wydolnościowy oraz badanie w kierunku zdiagnozowania płaskostopia. Wykonanie badań poprzedzone jest wyrażeniem pisemnej zgody rodzica.

Gdynia jest miastem szczęśliwców, które należą do grona Smart City. Spodobało nam się zatem innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Medicover i przystąpiliśmy do wdrażania ESMS. To dzięki niemu po raz pierwszy mieliśmy możliwość zaobserwowania stanu zdrowia uczniów w skali mikro i makro. To niezwykle przydatne i inspirujące dla nas narzędzie – mówi Anna Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Wyniki na bieżąco wpisywane są do Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej ESMS. To pozwala na analizę stanu zdrowia dzieci jeszcze w trakcie realizacji projektu i reagowanie tam, gdzie pojawia się problem.

Jeżeli w wybranej placówce oświatowej zaobserwujemy niepokojące wskaźniki otyłości, wówczas przystępujemy do analizy tego, co dzieje się w przestrzeni szkoły. Będziemy analizować zaopatrzenie sklepików, jak funkcjonują lekcje wf, a następnie zaproponujemy konkretne rozwiązania, jak chociażby organizację dodatkowych lekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu czy też zajęć sportowych – dodaje Anna Melki.

Na 750 gdyńskich uczniów z 14 szkół, aż 21 proc. dzieci ma nadwagę lub otyłość, 18 proc. podwyższone ciśnienie, a 31 proc. – słabą wydolność fizyczną.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce zdecydowała się na wykorzystanie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania, jakim jest ESMS do badań uczniów, pozwala na bieżące monitorowanie i ocenę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz na zidentyfikowanie problemów – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Dzięki raportom generowanym przez system ESMS porównywane są do siebie dane z wielu szkół, a działania odpowiadają bieżącym potrzebom. Projekt jest realizowany dzięki współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacją Medicover.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24