01.12.2019 14:30 1 raz

Urządzenia wodociągowe muszą być zabezpieczone na zimę

Fot. PEWiK Gdynia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni przypomina swoim klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Jeżeli właściciele budynków tego nie dopilnują, sami poniosą koszty ewentualnych uszkodzeń instalacji.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach samorządów z powiatu wejherowskiego, obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mówi ono, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych – wyjaśniają przedstawiciele PEWiK Gdynia.

Natomiast w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.

Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek – ocieplone włazy. Powinna w nich panować dodatnia temperatura – dodali autorzy komunikatu.

Co ważne, w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych, w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24