15.09.2020 13:50 3 raz

Setki obcokrajowców nielegalnie pracowały na terenie powiatu wejherowskiego

fot. MOSG

Zatrudnienie ponad 700 obcokrajowców skontrolowali pomorscy pogranicznicy. Odkryli, że tylko w jednej firmie ponad 280 osób było zatrudnionych nielegalnie. Zarówno pracodawca jak i pracownicy poniosą konsekwencje.

Funkcjonariusze władysławowskiej placówki straży granicznej ostatniego dnia sierpnia zakończyli kontrolę zatrudnienia w jednym z przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rybnego na terenie powiatu wejherowskiego. Wyniki inspekcji mogą szokować…

Kontrolą objęto 709 cudzoziemców: 585 z Mołdawii, 112 z Ukrainy, 11 z Rumunii, 1 z Białorusi. Wobec 238 cudzoziemców, którym nielegalnie powierzono pracę, ujawniono naruszenia w postaci braku zezwoleń na pracę, braku dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu oraz pracy na innych warunkach niż w zezwoleniach – poinformowali przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ponadto pogranicznicy ustalili, że pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy w stosunku do 382 osób popełnił inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 119 cudzoziemców, nie podpisywał z cudzoziemcami umów w wymaganej formie - 210 osób, nie powiadamiał właściwego wojewody o rozpoczęciu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę - 53 osoby.

Wobec przedsiębiorcy skierowany zostanie do sądu wniosek o jego ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenie oraz administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu – czytamy w komunikacie MOSG.

Tylko podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli 70 kontroli zatrudnienia cudzoziemców, w wyniku których zweryfikowali legalność pracy 2029 obcokrajowców, ujawniając 406 naruszenia prawa.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24