06.11.2020 17:50 32 NW/pomorskie.eu

Pomorska Rada Oświatowa oburzona działaniem ministra edukacji i nauki

Źródło:pomorskie.eu

W specjalnym oświadczeniu swoje oburzenie zachowaniem ministra edukacji i nauki wyrazili członkowie Pomorskiej Rady Oświatowej. Według nich minister ogranicza prawa obywatelskie uczniów i nauczycieli. Chodzi o polecenie Przemysława Czarnka, nakazujące kuratorom oświaty zebranie w trybie pilnym informacji o wychowankach i pracownikach szkół, którzy brali udział w ostatnich protestach.

Pomorska Rada Oświatowa zapewnia, że na jej wsparcie będzie mógł liczyć każdy represjonowany. Polecenie ministra edukacji i nauki uznaje za próbę wywierania presji, kierowania gróźb i ograniczanie praw obywatelskich. Jednocześnie Rada docenia determinację młodego pokolenia i umiejętność wyrażania własnego zdania.

Minister dyskredytuje obywatelskie zaangażowanie nauczycieli i uczniów? Tego zdania są Członkowie Pomorskiej Rady Oświatowej, którzy w czwartek (5 listopada) przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie, czytamy na pomorskie.eu.

Działania ministra nie wpisują się w misję i rolę, jaką ma do spełnienia. Oburzające jest piętnowanie nauczycieli i uczniów za wyrażanie swojego zdania i prezentowanie obywatelskiej postawy. Widać, że to uczniowie sumiennie odrabiają lekcję, uważanie obserwując to, co się dzieje i wyciągając własne wnioski. A przecież właśnie o to chodzi w edukacji. Ministerstwo takim zachowaniem podważa sens swojego istnienia – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i przewodniczący rady.

W piśmie czytamy, że „Pomorska Rada Oświatowa, wyrażając zdumienie prezentowanym publicznie przez ministra edukacji i nauki stanowiskiem o konieczności zastosowania wobec wymienianych w powyższych raportach nauczycieli wszystkich najdalej idących konsekwencji, w tym dyscyplinarnych, wskazuje, iż taki środek represyjny przypomina wstydliwe karty historii naszego kraju”. Ponadto rada podkreśla, że „zarówno udział w spontanicznych protestach, organizowanie pokojowych manifestacji, jak i umieszczanie na profilach w mediach społecznościowych, czy na innych identyfikatorach, symboli trwających obecnie protestów, nie stoi w sprzeczności z wymaganiami etycznymi i prawnymi stawianymi nauczycielom i uczniom”.

Członkowie rady zwracają uwagę na to, że edukacja ma obecnie dużo ważniejsze wyzwania niż udział uczniów w protestach. Uważają, że polecenia ministra nie stanowią istoty nadzoru pedagogicznego, który jest podstawowym zadaniem kuratorów oświaty.

Wobec wprowadzanych w związku ze stanem epidemicznym w Polsce ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, minister edukacji i nauki oraz podlegli mu kuratorzy oświaty, powinni przede wszystkim skoncentrować się na podejmowaniu takich działań i rozwiązań, które wesprą dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz ich organy prowadzące w organizacji zdalnego kształcenia zapewniającego najwyższą jakość, a także zabezpieczą, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, w niezbędne do tego narzędzia – czytamy w piśmie.

Źródło:pomorskie.eu

Źródło:pomorskie.eu


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24