02.04.2021 12:30 2 NW/UM w Wejherowie

Wejherowo wspiera osoby w kryzysie uzależnień

Fot. UM w Wejherowie

Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” podpisały z prezydentem miasta Wejherowa umowę na dotację w łącznej kwocie 152 tysięcy złotych. Dzięki temu możliwa będzie pomoc mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień.

Podpisany dokument zakłada realizację w 2021 roku następujących zadań:

– zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców (95 000 zł),

– pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców (30 000 zł),

– profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków dla mieszkańców (17 000 zł),

– profilaktyka i terapia indywidualna dla młodzieży (10 000 zł).

Podpisane umowy Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” realizuje poprzez prowadzenie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten działa w Wejherowie od 1991 roku jako Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek oferuje pełen zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Udziela także wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej i osobom z tzw. Syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Zasadniczą funkcją Ośrodka jest terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, a dzięki podpisanym projektom terapeuci realizują szereg innych zadań. Trzy pierwsze projekty funkcjonują w środowisku od lat i cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Do korzystania z nich zachęcają ludzie, którzy zmienili swoje życie. To nasza największa satysfakcja – mówi Aldona Wensierska, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień.

I dodaje, że:

Za nami trudny rok pracy w ramach pandemii. Zmieniają się problemy, które przeżywamy wraz z rodzinami w ramach otaczającej nas codzienności. Częstsze doświadczanie kryzysu może łączyć się z sięganiem po używki przez ludzi nieuzależnionych, ale też może kończyć się niebezpiecznym łamaniem abstynencji przez osoby uzależnione. Przeżywane kryzysy ostatniego roku dotyczą głównie adaptacji do zmiany oraz doświadczania utraty kontroli nad otaczającą rzeczywistością. Dla wielu z nas to trudne wyzwanie. Zmiana ujawniła trudności w byciu razem oraz braki we wzajemnej uważności. Ludziom zmienią się priorytety i hierarchia wartości. Terapia to czas, w którym można to lepiej rozeznać. Pamiętajmy, że pod używkami kryją się emocje -

Nowym zadaniem, które realizować będzie stowarzyszenie jest pomoc młodzieży, której nie służy pandemiczny czas. Izolacja, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, aktywność w wirtualnym świecie, trudności w separowaniu się od rodziców, a w konsekwencji narastające problemy emocjonalne – tym właśnie zajmować ma się ośrodek.

Z kimkolwiek z systemu rodzinnego pracujemy – tzn. osobą uzależnioną czy ryzykownie sięgającą po używki, partnerem, osobą ponoszącą konsekwencje wychowywania się w rodzinie z nałogiem czy młodym, kształtującym się człowiekiem, dajemy sobie szansę na zmianę. Cały czas szukamy rozwiązań, żeby kontakt z ośrodkiem był częsty, a wypracowywana zmiana mogła mieć trwały charakter – podkreśla dyrektor ośrodka, nadmieniając, że nadrzędnym celem realizowanych zadań jest towarzyszenie osobom w kryzysie. Każdy z projektów służy pomocy osobom uzależnionym i ma chronić kolejne przed skutkami tego, co wnosi nałóg w życie człowieka.

OPiRPA pracuje online. Aby umówić się na wizytę należy skontaktować się z rejestracją od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. Placówka prowadzi listy osób oczekujących na poszczególne terapie.

Dane kontaktowe: tel: 58-736-37-84, 730-092-908, ul. Kościuszki 2, Wejherowo 84-200


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24