18.05.2021 14:30 1 NW

W Trójmieście oddychamy najczystszym powietrzem

Fot. nadmorski24.pl

Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mieszkańcy Trójmiasta oddychają najczystszym powietrzem. Jego dobra jakość to zasługa m.in. nadmorskiego położenia. To już kolejny raz, gdy mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska mogą pochwalić się tak dobrymi wynikami.

Każdego roku GIOŚ opracowuje dokument, w którym dokonuje oceny jakości powietrza w poszczególnych województwach. Z tegorocznego raportu wynika, że w Gdyni, Gdańsku i Sopocie jest najczystsze powietrze.

Dobre wyniki zawdzięczamy m.in. łagodniejszym zimom i tym, że coraz więcej osób wykazuje się dużą świadomością ekologiczną.

Pamiętajmy, że aby skutecznie poprawiać jakość powietrza, potrzebujemy nie tylko edukacji, ale przede wszystkim długofalowych projektów, takich jak np. wymiana szkodliwych dla środowiska starych pieców. Czyste powietrze to obecnie jeden z priorytetów naszego miasta – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W raporcie województwo pomorskie jest podzielone na dwie strefy: pierwsza z nich to Aglomeracja Trójmiejska i zajmuje obszar 414 km kw., który zamieszkuje 755 330 mieszkańców oraz druga – strefa pomorska, do której należy reszta województwa o powierzchni 17 907 m kw. I liczebności mieszkańców wynoszącej 1 615 072. W raporcie Aglomeracja Trójmiejska otrzymała klasę A dla wszystkich zanieczyszczeń podlegających ocenie.

W sumie skontrolowanych zostało 12 zanieczyszczeń:

• dwutlenek siarki,
• dwutlenek azotu,
• tlenek węgla,
• ozon,
• benzen,
• pył zawieszony PM10,
• pył zawieszony PM2,5,
• pięć zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)piren, arsen, kadm, nikiel i ołów.

Względem 2019 roku wykazano nieznaczny spadek poziomu pyłu PM2,5. Są to aerozole atmosferyczne o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, które według Światowej Organizacji Zdrowia są dla zdrowia człowieka najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi.

W 2020 roku względem poprzedniego nastąpił spadek stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, jednak ocena jakości powietrza nie wykazała istotnych zmian względem ochrony zdrowia ludzi. Na Pomorzu pył PM2,5 mierzony był na trzech stacjach.

Jak czytamy w dokumencie, najmniejszy spadek stężeń analizowanego zanieczyszczenia zaobserwowano na stacji w Gdańsku Wrzeszczu i to właśnie na tej stacji obecnie stężenia PM2,5 są najwyższe spośród wszystkich stanowisk mierzących pył PM2,5.

Szczegółowy raport rocznej oceny jakości powietrza w woj. pomorskim 2020 roku znajdziemy tutaj.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24