25.05.2022 09:27 0 mat.pras. Artykuł sponsorowany

KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 'Harmonijny rozwój Twojego dziecka jest naszym priorytetem'

mat.pras.

Czy masz wątpliwości dotyczące rozwoju Twojego dziecka? Czy przeżywa trudności w szkole, przedszkolu lub żłobku? Zlokalizowana w Rumi, przy ulicy Dąbrowskiego, KID Poradnia z dumą, od prawie 10 lat, wspiera wszystkich rodziców, którzy borykają się z różnymi trudnościami rozwojowymi swoich dzieci. Celem naszych specjalistów jest niesienie profesjonalnej pomocy w pokonywaniu trudności w sferze poznawczej i emocjonalnej. Poradnia szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą - zespół tworzą psychologowie, logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy oraz pedagodzy specjalni.

Drogi rodzicu,

— Czy masz wątpliwości dotyczące rozwoju Twojego dziecka?

— Czy zachowanie Twojego dziecka zaczyna budzić Twój niepokój?

— Czy przeżywa trudności w szkole, przedszkolu lub żłobku?

— Czy nauka sprawia Twojemu dziecku problem?

— A może Twój nastolatek nie radzi sobie z trudnościami okresu dojrzewania?

— Czy mimo prób od pewnego czasu nie umiesz porozumieć się z własnym dzieckiem lub nie jesteś w stanie zrozumieć jego emocji i zachowań?

Te i inne pytania zapewne pojawiają się w głowach wielu rodziców. Zlokalizowana w Rumi, przy ulicy Dąbrowskiego, KID Poradnia z dumą, od prawie 10 lat, wspiera wszystkich rodziców, którzy borykają się z różnymi trudnościami rozwojowymi swoich dzieci. Celem naszych specjalistów jest niesienie profesjonalnej pomocy w pokonywaniu trudności w sferze poznawczej i emocjonalnej. Poradnia szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą - zespół tworzą psychologowie, logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy oraz pedagodzy specjalni.


NASZA OFERTA

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA

W KID Poradni prowadzone są zajęcia wspierające potencjał rozwojowy maluszków. Personel odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości rodziców. Spotkania w Poradni odbywają się w przyjaznej atmosferze - poprzez budowanie relacji i zabawę.

KID Poradnia w ramach diagnozy i terapii małego dziecka przeprowadza:

— diagnozę małego dziecka, która obejmuje ocenę rozwoju psychoruchowego, a w przypadku dzieci od 3 roku życia także ocenę poziomu intelektualnego;

— diagnozę gotowości szkolnej;

— diagnozę w zakresie autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju;

— terapię logopedyczną;

— terapię integracji sensorycznej;

— terapię przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa;

— terapię ręki;

— fizjoterapię;

— terapię dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. terapia pedagogiczna, stosowana analiza zachowania)

— zajęcia grupowe dla dzieci (Trening Umiejętności Społecznych).

mat.pras.

TRUDNOŚCI SZKOLNE

Trwająca niemalże dwa lata pandemia koronawirusa – zdalna edukacja, brak kontaktu z rówieśnikami stanowiła ogromną presję dla dzieci i ich rodziców. Także wysoki poziom współczesnej edukacji oraz często wyścig o bycie najlepszym bardzo negatywnie wpływają na młodzież w wieku szkolnym.

Doświadczane przez dzieci trudności w nauce obniżają ich osiągnięcia szkolne, samoocenę, a także niejednokrotnie wprowadzają napięcie w relacjach rodzic - dziecko. Kluczem do sukcesu dziecka jest właściwa diagnoza oraz indywidualnie dobrane wsparcie, a misją KID Poradni jest niesienie profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Korzystając z najnowszych osiągnięć z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz bazując na terapiach wykorzystujących nowoczesne technologie nasi specjaliści pomagają wykorzystać potencjał dziecka oraz pokonać trudności.

KID Poradnia w ramach zdiagnozowania trudności szkolnych przeprowadza:

— diagnozę gotowości szkolnej;

— diagnozę przyczyn trudności w uczeniu się (zaburzenia uwagi, ADHD, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia i inne);

— ocenę poziomu intelektualnego dziecka;

— diagnozę przyczyn trudności w sferze emocji i zachowania;

— inne w zależności od doświadczanego problemu.

Każde badanie poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z rodzicami. Najczęściej diagnoza składa się dwóch części: diagnozy pedagogicznej oraz diagnozy psychologicznej. Spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze, zbliżonej do swobodnej zabawy i rozmowy. Po badaniu, rodzice otrzymują wskazówki do pracy z dzieckiem oraz opinię w formie pisemnej.


KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 124 i jako taka posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Terapia trudności szkolnych odbywa się w formie zajęć indywidualnych prowadzonych w atrakcyjnej dla dziecka formie i przyjaznej atmosferze. Każdorazowo, specjaliści KID Poradni dążą do przeniesienia przez dziecko umiejętności nabytych podczas terapii na grunt szkolny, tak aby poprawić jego funkcjonowanie edukacyjne i wzmocnić wiarę we własne możliwości.

KID Poradnia prowadzi następujące terapie związane z trudnościami szkolnymi:

terapię trudności w pisaniu i czytaniu (Metoda Warnkego);

— terapię dysleksji, trudności językowych (Metoda Warnkego);

trening koncentracji uwagi (EEG-Biofeedback);

— terapię motoryki ręki;

— terapię przetwarzania słuchowego ;

terapię logopedyczną.

SFERA SPOŁECZNO EMOCJONALNA

Umiejętność regulowania własnych emocji, adekwatna samoocena oraz umiejętności społeczne to cechy, dzięki którym życie z innymi i wśród innych ludzi jest przyjemne, a także przynoszące wszystkim korzyści.

Dzieci doświadczające trudności w tym obszarze wymagają pomocy osób dorosłych. KID Poradnia oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy trudności społeczno–emocjonalnych, a w razie potrzeby również opiekę terapeutyczną.

W naszej Poradni można skorzystać z pomocy w formie:

— konsultacji i warsztatów dla rodziców;

— indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży;

— grup terapeutycznych (Trening Umiejętności Społecznych, socjoterapia).

DIAGNOZA I TERAPIA AUTYZMU

Proces diagnostyczny

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, a pierwsze jego objawy pojawiają się przed 3 rokiem życia. Zdarza się, że już w okresie niemowlęcym rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się inaczej.

Pierwsze, zauważalne symptomy, to najczęściej: opóźniony rozwój mowy, trudności we wchodzeniu w relację z innymi ludźmi, stereotypowe zachowania i zabawy (np. machanie rączkami, szeregowanie zabawek), brak umiejętności naśladowania, niewykonywanie prostych poleceń, niewystarczający kontakt wzrokowy. Prawidłowa diagnoza, postawiona na wczesnym etapie rozwoju, a następnie wczesna, intensywna terapia są kluczowe dla jak najlepszego funkcjonowania dziecka w domu i w przedszkolu, a później w szkole i w życiu dorosłym.

Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, diagnoza pod kątem autyzmu prowadzona powinna być przez zespół wykwalifikowanych specjalistów (diagnoza interdyscyplinarna) przy użyciu obiektywnych narzędzi diagnostycznych.

KID Poradnia dba o to, by wszystkie niezbędne spotkania przebiegały w spokojnej, przyjaznej dla dziecka i rodzica atmosferze. W przypadku, gdy po postawieniu przez specjalistów diagnozy, niezbędne okaże się objęcie dziecka specjalistyczną pomocą, Poradnia nie pozostawi rodziców samych.

W razie potrzeby terapeuci Poradni pokierują rodziców do odpowiednich instytucji, przygotują program terapeutyczny i obejmą dziecko i całą rodzinę opieką terapeutyczną.

Terapia

Dla dzieci z postawioną diagnozą autyzmu i zespołu Aspergera, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi KID Poradnia opracowuje i prowadzi programy pracy indywidualnej. Są to intensywne programy terapeutyczne, które umożliwiają dziecku nabywanie nowych umiejętności oraz niwelowanie sfer deficytowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub na późniejszych etapach - w diadzie lub niewielkiej grupie z rówieśnikiem dziecka, a programy opracowane są na bazie najnowszej wiedzy i technik z zakresu stosowanej analizy zachowania. Podczas pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym autyzmem i zespołem Aspergera) niezwykle ważna jest intensywność i systematyczność oddziaływań terapeutycznych.

Program nakierowany jest na rozwijanie kompetencji kluczowych:

— nawiązywanie współpracy, wyrażanie swoich potrzeb;

— mowa i komunikacja;

— naśladowanie;

— umiejętności społeczne;

— umiejętności poznawcze.

W dniach 25 – 29 lipca br. KID Poradnia organizuje specjalny turnus wakacyjny dla dzieci w wieku 3-6 lat z trudnościami rozwojowymi – m.in. ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD.


„WAKACJE Z EMOCJAMI” CZYLI LETNIE PROJEKTY KID PORADNI DLA DZIECI

W tym roku KID Poradnia przygotowała bardzo szeroką ofertę dla najmłodszych na wakacje. Dzieci w wieku 6 – 10 lat mogą skorzystać z tygodniowych turnusów pod hasłem „Wakacje z emocjami”.

Podczas turnusów, za pomocą zabaw integracyjno - edukacyjnych, dyskusji, burzy mózgów, odgrywania ról i zaangażowania w kreatywne prace artystyczne dzieci będą:

— Uczyć się przestrzegania zasad i norm obowiązujących w sytuacjach grupowo- społecznych;

— Uczyć się satysfakcji z własnych osiągnięć;

— Uczyć się rozpoznawać emocje;

— Ćwiczyć regulację emocji;

— Kształtować umiejętności autoprezentacji;

— Wzmacniać poczucie bezpieczeństwa;

— Obniżać poczucie niepokoju i napięcia;

— Uczyć się zachowań pożądanych;

— Uczyć się aktywnej komunikacji jako sposób na wyrażanie emocji;

— Uczyć się rozwiązywać konflikty;

— Uczyć się technik relaksacji;

— Kształtować pozytywne relacje społeczne;

— Rozwijać empatię;

— Ćwiczyć sposoby adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach;

— Rozwijać świadomość różnic i podobieństw między osobami;

— Rozwijać wyobraźnię i kreatywności;

— Integrować się z kolegami i koleżankami z grupy.

Ponadto uczestnicy turnusu wezmą udział w mini seansie filmowy z popcornem, zabawie z robotami oraz klockami LEGO, będą zdobili przedmioty techniką decoupage czy samodzielne przygotują slime’a.

Dzieci podczas pięciu dni zabawy będą uczestniczyły w zabawach grupowych pod hasłem: Świat latem, Podróże małe i duże, Życie na wsi, Leśny zakątek oraz Ahoj przygodo.

Wszystkie turnusy organizowane przez KID Poradnię będą prowadzone przez terapeutów poradni – psychologów, pedagogów i pedagogów specjalnych.

KID Poradnia serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!

KONTAKT

— Oddział I w Rumi - ul. Dąbrowskiego 17 lok. 4

— Oddział II w Rumi - ul. Piłsudskiego 41H/2

— Oddział w Gdyni - ul. Sandomierska 5b/4

— Telefon +48 535 456 312

— E-mail - [email protected]; [email protected]

— FB: https://www.facebook.com/kidpsycholog

— Strona internetowa: www.kidpsycholog.pl

mat.pras.

mat.pras.


Czytaj również:

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24