21.06.2022 15:40 2 AB/UG Kosakowo

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Kosakowo

źródło: UG Kosakowo

Rada gminy Kosakowo podsumowała ubiegłoroczny budżet. Radni większością głosów udzielili wójtowi wotum zaufania. Marcin Majek otrzymał również absolutorium.

źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo źródło: UG Kosakowo

W poniedziałek (20 czerwca) odbyła się sesja rady gminy Kosakowo. Radni omówili raport o stanie gminy za ubiegły rok. Wójt gminy Marcin Majek przedstawił podsumowanie swojej działalności. Po zapoznaniu się z raportem, jedenastu radnych udzieliło wójtowi wotum zaufania. Jeden radny był przeciw. W kolejnych punktach obrad, rada podsumowała budżet.

Dochody gminy Kosakowo wyniosły 134 762 120,62 zł (w tym bieżące: 129 174 111,96 zł i majątkowe: 5 588 008,66 zł) – wykonanie budżetu w 106,7 proc. Wydatki z kolei wyniosły 126 843 915,99 zł (w tym bieżące: 98 893 421,20 zł i majątkowe: 27 950 494,79 zł) – wykonanie budżetu w 91 proc. - informuje Urząd Gminy Kosakowo.

Podczas obrad, poza wotum zaufania, udzielono również wójtowi absolutorium.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24