Pielgrzymka wejherowskich parafii do Swarzewa, fot. Leszek Spigarski

03 września 2017