Benefis Edmunda Szymikowskiego w Muzeum PiMK-P – 65 lat z haftem kaszubskim. Fot – Leszek Spigarski

30 października 2017