Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej

Fot. Leszek Spigarski i Marta Krawczyk
31 marca 2018