Norman Davies w Filharmonii Kaszubskiej

Fot. TTM
03 września 2018

Na biesiadę literacką z profesorem Normanem Daviesem licznie przybyli mieszkańcy nie tylko Wejherowa, ale całego Pomorza.