Ogólnopolski Kongres Starzenia Się

Inne, Gdańsk

Data 13.05.2016 08:00
Miejsce Polska Filharmonia Bałtycka
Adres Ołowianka 1
Miejscowość Gdańsk

W najbliższych latach, w związku z wchodzeniem w starość roczników powojennego wyżu demograficznego, prognozuje się dalsze przyspieszenie tempa starzenia się populacji Polski. Z tego powodu, niezależnie od specjalizacji, wszyscy lekarze powinni stać się po części geriatrami.

W codziennej praktyce lekarza zajmującego się osobami starszymi kluczowa jest umiejętność rozpoznawania i leczenia chorób silnie związanych z wiekiem podeszłym, a także schorzeń, których przebieg jest w istotnym stopniu odmienny u osób starszych.

W związku z tym zapraszamy na czwartą edycję Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia Się. Poprzednie edycje kongresu, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 600 lekarzy, były ważnymi wydarzeniami medycznymi wpisującymi się w demograficzny problem starzenia się społeczeństwa.

Kierownikiem naukowym spotkania jest prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, a partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawuje Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegóły: http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=435&p=3203