Zapal znicz pamięci - wyjazd z Władysławowa do "Kaszubskiej Golgoty" w Piaśnicy

Inne, Władysławowo

Data 21.04.2018 00:00-21.04.2018 00:00
Miejsce Dom Rybaka
Miejscowość Władysławowo

Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa zaprasza do wspólnego odwiedzenia mogił w Piaśnicy w dniu 21 kwietnia 2018 roku.

Na miejscu: złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Piaśnicy, zapalenie zniczy na mogiłach księży, dzieci i błogosławionej Alicji Kotowskiej oraz wspólna modlitwa przy kaplicy-pomniku. Bezpłatny wyjazd autokarem spod Domu Rybaka we Władysławowie, po uprzedniej rezerwacji miejsc pod nr. tel. 518-031-032, 603-954-574.

Piaśnica - ”Kaszubska Golgota” - to miejsce pielęgnowania pamięci i definiowania tożsamości, to miejsce zadumy nad ludzką naturą...

W lasach piaśnickich Niemcy w czasie II wojny światowej dokonali największych masowych zbrodni ludobójstwa na Pomorzu Gdańskim. Ofiarami byli cywile, głównie kaszubscy przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa a także tysiące osób narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej przywiezione z głębi III Rzeszy. Martyrologia Lasu Piaśnickiego rozpoczęła się już w pierwszych tygodniach wojny za sprawą działalności Selbstschutz – organizacji, do której należała ludność pochodzenia niemieckiego mieszkająca w Polsce. Miejscowi Niemcy sporządzali listy proskrypcyjne, dokonywali aresztowań i masowych egzekucji polskiej ludności, bardzo często w odwecie za przedwojenne nieporozumienia sąsiedzkie i towarzyskie. Ich brutalność i samowola budziła zaniepokojenie nawet wśród SS-manów.

Spośród ok. 12 tys. ofiar udało się ustalić nazwiska 852 osób. Wśród nich zginęły również osoby z bliskiego nam regionu: ks. Wojciech Pronobis (przedwojenny proboszcz naszej parafii w Swarzewie, który ukrył figurę Matki Boskiej Swarzewskiej z p. Torlińskim), ks. Ludwik Angryk (wikariusz z Hallerowa), ks. Anastazy Kręcki (proboszcz, aktywista w Strzelnie), Leon Wzorek (strażnik latarni morskiej w Rozewiu). Wśród ofiar dominowali przedstawicieli miejscowej inteligencji - Polacy o rozbudowanej świadomości narodowej zagrażający, zdaniem okupanta, trwałej germanizacji. Zamierzano zniszczyć polską tożsamość narodową i przekształcić polskie społeczeństwo w bierną bezpostaciową masę. Sprawcy wiele uwagi poświęcili zatarciu śladów - by prawdę o zbrodni ukryć przed światem. Wszystko, co tu się rozegrało, miało pozostać poza świadomością i pamięcią Polaków.

Prace badawcze nad zbrodnią w Piaśnicy napotykały na liczne przeszkody i jest możliwe, że wciąż znajdują się tam nieodkryte mogiły ofiar, a większość oprawców pozostała bezkarna. Lasy Piaśnickie porażają ogromem dokonanej tutaj zbrodni. Upływ czasu nie zaciera grozy tamtych potworności. Wpisały się one już na zawsze w ciszę tego lasu i niemą przestrogę o nieludzkich czasach pogardy i zła. Lasy Piaśnickie to ziemia przesiąknięta męczeńską krwią i przez to uświęcona, piękna i godna największego szacunku.

Źródło: Piotr Głombiowski - Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa